Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Spiritus Omni

Tilegnet alle modige menn og kvinner, kunnskapfattige og lærde,

som i 70 år har hatt det moralske mot å utstå spott og verdslig motgang

for å kunne vitne om en sannhet,

viktigere enn alt annet ...

Sir Arthur Conan Doyle (1918)

Den tredje internasjonale kongress for spiritister Paris 1891 Norge Sverige Island Danmark mentalt mediumskap fysisk mediumskap spiritisme

(Bilde: den tredje internasjonale kongress for psykisk forskning, Paris 1927)